دفتر انتشار آثار منتشر نمود: آشنایی با استاد، مجموعه سخنرانی‌ها و پرسش وپاسخ‌ها

انتشار یافته در تاریخ: 27 October 2013

عصر ما از پیچیدگی‌های خاصّ خود برخوردار است. عصری است با انبوه اطلاعات در دسترس، انبوه عواملی که  باید هر روزه مدیریت شوند، افزایش فضاهای مصنوعی، و لزوم مجهز شدن به مهارت‌های لازم برای مدیریت جنبه‌های مختلف زندگی. در چنین شرایطی ما نیازمند دانشی فراتر از خود، و فراتر از خانواده خود هستیم: ما بایستی پیشینه و تاریخ پدران و گذشتگانمان را بدانیم تا آن‌چه را که داریم به درستی بشناسیم (گستردگی در طول) و نیز بایستی از خود، خانواده، مدرسه و دانشگاه، و جامعه خود و حتی از جهان پیرامونمان درک منسجمی داشته باشیم (گستردگی در عرض). تا بتوانیم نقطه اتصال خود را با محیط بیرون به درستی پیدا کرده، و در مسیر رشد خود و جامعه خود حرکت کنیم. این گستردگی طولی (تاریخی) و عرضی (اجتماعی) انسان، نیازمند دانش و کسب قدرت تحلیل است.

در این  مجموعه، خواننده شرحی از 111 سخنرانی‌ متنوع خواهد یافت، که استاد سید احمد ساویز طی سال‌های گذشته در مسیر شناسایی دردها و مشکلات اجتماعی، تحلیل، و چاره‌جویی برای آن‌ها ارائه کرده‌اند. بخشی از محورهای مطرح شده در این مجموعه از یک سو به حوزه روان‌شناختی شامل نیازهای خانواده اعم از ازدواج، ارتباط اعضای خانواده، و تربیت فرزندان و ارتباط والدین با نوجوان و جوان، سبک زندگی و روش خوب زندگی کردن، هدفمندی و یافتن مسیر در زندگی جوان اختصاص دارد و از سوی دیگر شامل تحلیل‌های اجتماعی- تاریخی مانند آسیب‌شناسی کار در جامعه، ارتقای آموزش و پرورش، آموزش عالی و دانشگاه‌ها، جایگاه ایران اسلامی در گذشته، حال و آینده، داستان  استعمار و شرح دردهای مشترک آدمی در کره خاک است.

Book_Ashenaee92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان