پیغام برگ های اجتماعی

پیغامبرگ (اینفوگرام) یک بیان مختصر و مفید به همراه تصاویر و شواهد مربوطه است. در این صفحه اینفوگرام‌های اجتماعی که هر یک به یکی از موضوعات مهم اجتماعی ما اختصاص دارد و درس‌های استاد را در یک قالب سریع تصویری-متنی جمع‌بندی می‌کند، در دسترس مخاطبان قرار داده شده است. با کلیک بر روی هر یک از اینفوگرام‌ها می‌توان ضمن دریافت تصویر بزرگ‌تر برای مطالعه، فایل مناسب برای چاپ (با فرمت pdf ) را نیز دریافت نمود.

Infogram_asaviz_ir_Soc5001_Thumb Infograph_asaviz_ir_Soc5002_Thumb Infograph_asaviz_ir_Soc5003

Infogram_Masrafe-Masoolane2_ThumbInfogram_Spain_6_ThumbPeyghambarg_Pr_1005_ASaviz.ir_jpg

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان