پیوند ها

دفتر انتشار آثار استاد ساویز در این صفحه فهرستی مختصر از برخی وبسایت‌ها با محتوای مرتبط را منتشر می‌کند. البته واضح است که درج این پیوندها به معنای تأیید محتوای قرار گرفته بر روی این سایت‌ها از سوی دفتر انتشار آثار نیست، بلکه صرفاً به عنوان کمک به مخاطبین ما برای دسترسی به وبسایت‌های قابل استفاده دیگر مد نظر است.

معرفت و جهان بینی

 

Maarefat_WebLogo سایت برنامه تلویزیونی معرفت

 

EbrahimiDinani_WebLogo وبسایت آثار استاد ابراهیمی دینانی

 

اجتماعی و تاریخی

 

Aviny_Logo سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی

 

2016-11-21_20-15-10 یادش به خیر اون وختا (با موضوع سبک زندگی)

 

سایت ایرانی میخریم

 

پایگاه‌‌های خبری و شبکه‌های تلویزیونی

 

1 پایگاه خبری آوای رود‌کوف

 

125 شبکه افق

 

 

 

 

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان