سخنرانی ها


در این بخش شرحی از سخنرانی‌هایی که تا کنون در مسیر شناسایی دغدغه‌‌ها و مشکلات اجتماعی، تحلیل، و چاره‌‌جویی برای آن‌‌ها ارائه شده است. سخنرانی‌ها برای سهولت مراجعه در چند گروه دسته بندی شده‌اند. تنظیم سخنرانی‌‌ها کاربردی و نزدیک به متن زندگی است، و امید داریم که عموم افراد مطالب مورد نیاز خود را به آسانی در این مجموعه پیدا کنند.

با کلیک بر روی عناوین به شرح سخنرانی‌ها در رابطه با موضوعات مختلف دسترسی پیدا کنید.Arrow

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان